Μηχανογραφική Υποστήριξη

Οι Τεχνικοί μας εξωτερικοί συνεργάτες εξυπηρετούν πάσης φύσεως τεχνικό ζητήμα, τόσο εταιρειών όσο και φυσικών προσώπων.

  Συμβουλές μηχανοργάνωσης & μηχανογράφησης.

  Κατασκευή site.

  Επίλυση προβλημάτων hardware – software.

  Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

  Προμήθεια και έγκριση εμπορικών & λογιστικών προγραμμάτων.

  Ανάπτυξη αποθήκης με κωδικοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

  Παραμετροποίηση προγραμμάτων.

  Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό προγραμμάτων