Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.

  Δαπάνες που εκπίπτουν.

  Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη.

  Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.

  Συμψηφισμός επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.

  Δηλώσεις Νομικών Προσώπων.

  Συμβιβασμοί & Προσφυγές.